mandolin.se

Mandolin är ett knäppinstrument som tillhör familjen lutor. Strängarna, hos den vanliga typen, den neapolitanska mandolinen, är G, D, A och E (lägst till högst) och är åtta stycken, stämda unisont i par. Mandolinen har likt gitarren band och spelas nästan uteslutande med plektrum. En vanligt förekommande spelteknik är tremolo, italienska för dallring (snabb upprepning av en ton eller växling mellan två toner).

Mandolinen är vanligt förekommande i Italien och i Kroatien och används främst i olika typer av folkmusik, men flera av de stora mästarna har komponerat för instrumentet, i Norden exempelvis dansken Carl Nielsen. Det berättas att violinvirtuosen Paganinis första instrument var en mandolin, som han trakterade redan vid fem års ålder. Mandolin på Wikipedia.

Mondolin på google

mandolin.se